Huy Lữ TRẦN VĂN ĐẠT
Nguyên Chánh Chuyên gia FAO - Rome

XH-Khuyết nguyệt


 

KHUYẾT NGUYỆT TÀN CANH
(Thuận nghịch độc)

 

Ai vì cuối nguyện gióng hồi chuông
Ngoài bóng nguyệt em chỉ nỗi buồn
Lệ đẫm tay mềm thương nhớ đợi
Vai oằn dáng mệt rã rời buông
Ước mơ dài dễ tuồng hoang tưởng
Hoài mộng lớn đâu trí vọng cuồng
Lặng khuất ngày xa đường tủi nhục
Phai rồi luyến tiếc vạn sầu tuôn.

 

 

CANH TÀN NGUYỆT KHUYẾT

 

Chuông hồi gióng nguyện cuối vì ai.
Buồn nỗi chỉ em nguyệt bóng ngoài
Đợi nhớ thương mềm tay đẫm lệ
Buông rời rã mệt dáng oằn vai
Tưởng hoang tuồng dễ dài mơ ước
Cuồng vọng trí đâu lớn mộng hoài
Nhục tủi đường xa ngày khuất lặng
Tuôn sầu vạn tiếc luyến rồi phai.

(Nghịch chuyển từ dưới lên bài thơ đầu)

 

 

NGUYỆT TÀN CANH KHUYẾT

 

Tuôn sầu vạn tiếc luyến rồi phai
Nhục tủi đường xa lặng khuất ngày
Cuồng vọng trí đâu hoài mộng lớn
Tưởng hoang tuồng dễ ước mơ dài
Buông rời rã mệt vai oằn dáng
Đợi nhớ thương mềm lệ đẫm tay
Buồn nỗi chỉ em ngoài bóng nguyệt
Chuông hồi gióng nguyện cuối vì ai.

(Nghịch chuyển từ dưới lên bài thơ sau)

 

NGUYỆT KHUYẾT CANH TÀN

 

Phai rồi luyến tiếc vạn sầu tuôn
Lặng khuất ngày xa nhục tủi đường
Hoài mộng lớn đâu cuồng vọng trí
Ước mơ dài dễ tưởng hoang tuồng
Vai oằn dáng mệt buông rời rã
Lệ đẫm tay mềm đợi nhớ thương
Ngoài bóng nguyệt em buồn nỗi chỉ
Ai vì cuối nguyện gióng hồi chuông.

 

Lê TấnThiện (28/11/2019)

 

 


 

 

Họa: Tình Tan

 

Ban phước cầu xin gõ mõ chuông

Đàn trai nguyện ước thệ chôn buồn

Ảnh hình san được dồn gom giữ

Nàng bóng xóa rồi bỏ hẳn buông

Dứt nghĩa hoàn đâu hồn thổn thức

Tan tình trả chẳng trí si cuồng

Tiếng vang loan khắp đồn tin nhảm

Bàn tán khơi dòng suối lệ tuôn

 

(1)

(Đọc bài gốc từ trên xuống,

phải qua trái)

Chuông mõ gõ xin cầu phước ban

Buồn chôn thệ ước nguyện trai đàn

Giữ gom dồn được san hình ảnh

Buông hẳn bỏ rồi xóa bóng nàng

Thức thổn hồn đâu hoàn nghĩa dứt

Cuồng si trí chẳng trả tình tan

Nhảm tin đồn khắp loan vang tiếng

Tuôn lệ suối dòng khơi tán bàn

 

(2)

(Đọc bài (1)từ dưới lên – hoán vị)

Tuôn lệ suối dòng khơi tán bàn

Nhảm tin đồn khắp tiếng vang loan

Cuồng si trí chẳng tan tình trả

Thức thổn hồn đâu dứt nghĩa hoàn

Buông hẳn bỏ rồi nàng bóng xóa

Giữ gom dồn được ảnh hình san

Buồn chôn thệ ước đàn trai nguyện

Chuông mõ gõ xin cầu phước ban

 

(3)

(Đọc bài (2) từ trên xuống,

phải qua trái, hoán vị)

Bàn tán khơi dòng suối lệ tuôn

Tiếng vang loan khắp nhảm tin đồn

Tan tình trả chẳng cuồng si trí

Dứt nghĩa hoàn đâu thức thổn hồn

Nàng bóng xóa rồi buông hẳn bỏ

Ảnh hình san được giữ gom dồn

Đàn trai nguyện ước buồn chôn thệ

Cầu phước ban xin gõ mõ chuông

 

Đoàn Ngọc Nam

 

 

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free