Huy Lữ TRẦN VĂN ĐẠT
Nguyên Chánh Chuyên gia FAO - Rome

T-Lão ngoan đồng

                       

     LÃO NGOAN ĐỒNG

               DU NGUYỆT ĐIỆN

 Đêm qua bay lên Cung Trăng

Đến hỏi chú CUỘI : chị HẰNG ở đâu ?

Chú CUỘI nín thinh hồi lâu

Bèn hỏi : Ông đến từ đâu ? nơi này

 

Ta người Hạ Giới, dưới này

Lên non lạc lối, theo bày hạc bay

Lão Ngoan Đồng, chính ta đây

Già ! nhưng tâm tính tròn đầy trẻ con !

 

Hằng Nga là : cái bóng tròn

Là mặt trăng đó, chớ còn chi đâu !

Tôi thất vọng một hồi lâu

Cám ơn, ngã mủ, nói câu giả từ

 

Cuội nói : tôi không phải người

Chỉ là bóng giống, người đời đặt tên

Hạ Giới mơ mộng cõi Trên

Thấy mây “giông giống”, đặt tên đủ hình !

 

Nay đến Nguyệt Điện Cung Đình

Rõ ràng lộ hết, giật mình tỉnh ra !!!

Hạ Giới, trong cõi người ta

Thật là mộng tưởng ! toàn là giả thôi !!!

 

Tu là : dẹp “mộng” người ơi !!!

Mộng sao chưa dẹp ? đem “Mơ” thêm vào !

Tu hoài thành cái gì nào ?

Quán tính cũ, hãy bỏ vào lửa đi !!

Lập “quán tín mới” cấp kỳ

Tức thì ta sẽ thành gì ? biết ngay !

  

                    Không Lạc

 

  

 

 

 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free