Huy Lữ TRẦN VĂN ĐẠT
Nguyên Chánh Chuyên gia FAO - Rome

XH-Đi thuyền

                                                                      

ĐI THUYỀN

 

Bèo trôi nước giợn sóng mênh mông

Cỏ mọc bờ xa bóng liễu trông

Chèo vững thiếp qua vời khổ hải

Chí bền chàng đến vận trung không

Theo lần nguyệt xế mây mờ mịt

Họa đáp thông reo trống não nồng

Neo thả biết đâu nơi định trước

Bèo trôi nước giợn sóng mênh mông

 

(Đọc ngược bài gốc từ dưới lên)

 

Mông mênh sóng giợn nước trôi bèo

Trước định nơi đâu biết thả neo

Nồng não trống reo thông đáp họa

Mịt mờ mây xế nguyệt lần theo

Không trung vận đến chàng bền chí

Hải khổ vời qua thiếp vững chèo

Trông liễu bóng xa bờ mọc cỏ

Mông mênh sóng giợn nước trôi bèo

 

Hàn Mặc Tử

Họa: Leo Núi

Cao núi leo trèo lắc chổng mông

Lá rừng che mắt nhọc xa trông

Đao gươm lận sẵn hùng anh có

Mác giáo mang theo sĩ nữ không

Lào thuốc mời em tình nhợt nhạt

Rượu Tây đãi bạn nghĩa say nồng

Xao xôn nét mặt qua truông ải

Cao núi leo trèo lắc chổng mông

 

(Đọc ngược bài gốc từ dưới lên)

 

Mông chổng lắc trèo leo núi cao

Ải truông qua mặt nét xôn xao

Nồng say nghĩa bạn đãi Tây rượu

Nhạt nhợt tình em mời thuốc Lào

Không nữ sĩ theo mang giáo mác

Có anh hùng sẵn lận gươm đao

Trông xa nhọc mắt che rừng lá

Mông chổng lắc trèo leo núi cao

 

Đoàn Ngọc Nam

 

  

 CỬA SỔ ĐÊM KHUYA

 

Hoa cười nguyệt rọi cửa lồng gương

Lạ cảnh buồn thêm nỗi vấn vương

Tha thướt liễu in hồ gợn sóng

Hững hờ mai thoảng gió đưa hương

Xa người nhớ cảnh tình lai láng

Vắng bạn ngâm thơ rượu bẽ bàng

Qua lại yến ngàn dâu ủ lá

Hòa đàn sẵn có dế bên đường

 

(Đọc ngược bài gốc từ dưới lên)

 

Đường bên dế có sẵn đàn hòa

Lá ủ dâu ngàn yến lại qua

Bàng bẽ rượu thơ ngâm bạn vắng

Láng lai tình cảnh nhớ người xa

Hương đưa gió thoảng mai hờ hững

Sóng gợn hồ in liễu thướt tha

Vương vấn nỗi thêm buồn cảnh lạ

Gương lồng cửa rọi nguyệt cười hoa

 

Hàn Mặc Tử

 

Họa: Giữ Ngọn Nguồn

 

Sòng phẳng công khai sáng tỏ gương

Mộng say ảnh ảo vọng tâm vương

Mong cầu nghĩa đáp luôn phô sắc

Ước nguyện tình ban mãi tỏa hương

Dòng giống nẫy sinh con cháu Lạc

Tổ Tiên gầy dựng họ Hồng Bàng

Đong đầy phước đức cùng vui hưởng

Lòng quyết chung lo giữ chắt đường

 

(Đọc ngược bài gốc từ dưới lên)

 

Đường chắt giữ lo chung quyết lòng

Hưởng vui cùng đức phước đầy đong

Bàng Hồng họ dựng gầy Tiên Tổ

Lạc cháu con sinh nẫy giống dòng

Hương tỏa mãi ban tình nguyện ước

Sắc phô luôn đáp nghĩa cầu mong

Vương tâm vọng ảo ảnh say mộng

Gương tỏ sáng khai công phẳng sòng

 

Đoàn Ngọc Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free